facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد جامع همدان

همدان نگری دانشجویی - مسیر 4

همدان نگری دانشجویی - مسیر 4

بازار سنتی همدان - مسجد جامع همدان - امامزاده حسین (ع)

259

مسجد جامع همدان

مسجد جامع همدان

یکی از کهن ترین مساجد همدان

مسجد جامع همدان از کهن‌ترین مساجد همدان است. بر اساس مشخصات معماری و کتیبه‌های موجود آن این مسجد مربوط به دوره‌ی قاجاریه بوده است. تاریخ شروع ساخت آن در قطاربندی جلوی ایوان بزرگ 1253 هجری قمری ثبت‌شده که همزمان با حکومت فتحعلی شاه قاجار است.

532