facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد جامع زاهدان

مسجد جامع زاهدان

مسجد جامع زاهدان

متاسفانه در حال حاضر اطلاعاتی از این مسجد در دست نیست. تنها چیزی که می‌دانیم این است که به دلیل عملیات تروریستی انجام شده در این محل در سال 1389 تنی چند از هم‌وطنانمان جانشان را از دست داده‌اند.

713