facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد النبی قزوین

مسجدالنبی

مسجدالنبی

مسجدی 14000 مترمربعی که از بزرگ ترین مساجد ایران است

مسجدالنبی که مساحتی قریب به 14000 متر مربع دارد، کتیبه‌هایی دارد که بر طبق آن فتحعلی‌شاه قاجار بانی مسجد ثبت گردیده است. اما شواهدی دال بر وجود مسجد در دوران صفوی نیز وجود دارد و معمار بنا را شخصی به نام استاد میرزای شیرازی دانسته‌اند و سال ساخت بنا را نیز 1166 هجری شمسی می‌دانند.

1457