facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد جامع بندر سیراف

مسجد جامع سیراف

مسجد جامع سیراف

از قدیمی ترین مساجد ایران مربوط به عصر ساسانیان

مسجد جامع سیراف، یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایران است که در شهرستان کنگان در استان بوشهر قرار دارد. این مسجد در بندر طاهری واقع شده است که یکی از اولین و بزرگ‌ترین بنادر ایران است که در دوره‌ی ساسانیان ساخته شده است.

386