facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

محوطه تاریخی پاسارگاد شیراز

محوطه تاریخی پاسارگاد

محوطه تاریخی پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد با مرکزیت سعادت شهر، در شمال غربی استان فارس، در دامنه تپه ها و كوه های منشعب از رشته کوه های زاگرس واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان خرمبید و آباده، از غرب به شهرستان اقلید، از جنوب به شهرستان مرودشت و از شرق به شهرستان ارسنجان مشرف می باشد.

757