facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

محراب شش گانه

مسجدی با 6 محراب‌ از زیر خاک بیرون آمد

مسجدی با 6 محراب‌ از زیر خاک بیرون آمد

بقایای شبستان مسجد امام حسن زواره همزمان با آزاد شدن دو محراب آن از زیرخاک بیرون آمد. علت نام‌گذاری این مسجد به نام امام حسن(ع) روایتی است مبنی بر این که امام حسن(ع) در سفر به شرق در این مسجد نماز خوانده است. دومین مناره قدیمی ایران از آن این مسجد است.

555