facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مجسمه سازی با سیم

گالری ایندوتا

گالری ایندوتا

در حال حاضر این گالری در قزوین توسط یک خانواده اداره می شود، که هر یک در زمینه خلق آثار هنری فعالیت دارند. در این گالری 250 نفر از تولیدکنندگان صنایع دستی از سن 14 تا 70 سال مشغول فعالیت می باشند.

665