facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

قلقل رود تویسرکان

پل فرسفج

پل فرسفج

پل فرسفج از جمله پل‌های ارتباطی مهم در استان همدان است، که هم به جهت تاریخی و هم به جهت کاربردی دارای اهمیت بوده است. این پل در فاصله‌ی اندکی از کاروانسرایی از دوران صفویه ساخته شده که نزدیکی این دو بنا حاکی از اهمیت ارتباطی آن‌ها برای امور تجاری بوده است.

240