facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

قلعه پرتغالی ها بندرلنگه

قلعه پرتغالی ها

قلعه پرتغالی ها

آخرین قلعه پرتغالی ها در ایران

در ساحل زیبای خلیج فارس و در غرب بندرلنگه در استان زیبای هرمزگان دو برج یا ستون سنگی قرار دارد که آثار به جا مانده از قلعه‌ای است که به قلعه‌ی پرتغالی‌ها شهرت دارد.

293