facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

قلعه بابک تبریز

قلعه بابک

قلعه بابک

باشکوه ترین قلعه سنگی ایران

قلعه بابک بر فراز قله کوه بنا شده، به ساکنان و سربازان این امکان را می‌داد که تنها با 20 نفر نیرو بتوانند از هجوم سپاهی بزرگ جلوگیری کنند و تلفاتی ندهند. چرا که بلندی مکان ساخت بنا امکان پرتاب تیر و کمان را به مهاجان نمی داد.

1648