facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

قلعه اشتران در تویسرکان

قلعه اشتران

قلعه اشتران

اشتران مشرف به قلعه‌ی خان گرمز و در مسیر جاده‌ی قدیمی همدان-تویسرکان است، در مسیر گنجنامه، قلعه‌های به جای مانده از دوران قاجاریه وجود دارد که از نظر موقعیت جغرافیایی و وسعت، قلعه‌ی اشتران یکی از قلعه‌های نادر در استان همدان به شمار می‌رود.

723