facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

قزل اوزن

زنجان رود

زنجان رود

رودی که در نهایت به قزل اوزن می ریزد

زنجان رود یکی از انشعابات رودخانه قزل اوزن است. این رودخانه از میان باغات جنوبی شهر زنجان عبور می کند و آب مورد نیاز تمامی باغات را تامین می کرده است به گونه ای که در دو طرف بستر رودخانه دره سر سبز باغات شکل گرفته بودند. همچنین زیبایی این رودخانه با سه پل آجری زیبا به نام های: پل حاج سلمان، میربهاالدین، و سردار چندین برابر شده است.

586