فواید کوهنوردی

10 دلیل برای این که چرا باید کوهنوردی کرد

10 دلیل برای این که چرا باید کوهنوردی کرد

احساس آرامشی که کوه به شما می دهد را فقط وقتی تجربه کنید می توانید بفهمید که چه قدر ارزشمند است. احساسی که تا مدتی بعد از ترک کوه هم با شما می ماند. وقتی در کوه هستید زمانی را به نشستن روی سنگ و لذت بردن از سکون و سکوت اختصاص دهید.

1349

0