facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

فواید ورزش کوهنوردی

10 دلیل برای این که چرا باید کوهنوردی کرد

10 دلیل برای این که چرا باید کوهنوردی کرد

احساس آرامشی که کوه به شما می دهد را فقط وقتی تجربه کنید می توانید بفهمید که چه قدر ارزشمند است. احساسی که تا مدتی بعد از ترک کوه هم با شما می ماند. وقتی در کوه هستید زمانی را به نشستن روی سنگ و لذت بردن از سکون و سکوت اختصاص دهید.

1328