facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

عمارت چهل ستون

کاخ چهلستون

کاخ چهلستون

جلوه ای از مهارت و هنرمندی ایرانیان

باغ چهلستون اصفهان را می‌توانید در خیابان استانداری بازدید کنید. قرارگیری این باغ در مسیر مجموعه‌ چهارباغ اصفهان دسترسی را به دیگر باغ‌ها امکان پذیر کرده است. همچنین این باغ از سمت شرق به میدان نقش جهان می‌رسد و پل ارتباطی میان مجموعه نقش جهان و بخش‌های دیگر شهر است. این باغ با دیوار کشی از اطراف خود جدا شده و این ارتباط محدود تر شده است.

695