facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

عمارت شهرداری بندر انزلی

عمارت شهرداری بندر انزلی

عمارت شهرداری بندر انزلی

اولین شهرداری ایران!

ساختمان شهرداری بندر انزلی در شهر ساحلی بندر انزلی در استان گیلان قرار گرفته است و یکی از زیباترین ساختمان‌های قدیمی منطقه است و در بلوار قدس در این شهر زیبا قرار دارد.

51