facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

عمارت داعی در قزوین

عمارت داعی

عمارت داعی

عمارتی اداری با حیاطی زیبا

از بین خانه‌های تاریخی زیادی که در استان قزوین قرار دارند، تعداد محدودی از آن‌ها حال و روز بهتری داشته و کمتر مورد آسیب و تخریب قرار گرفته‌اند، که یکی از این خانه‌های تاریخی، عمارت داعی است که در خیابان نادری شمالی واقع شده است.

1025