facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

عمارت باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

یکی از قدیمی ترین باغ های شیراز

باغ عفیف آباد از قدیمی‌ترین باغ‌های شیراز است که در دوران صفویه بنا شده و از آن زمان یکی از گردشگاه‌های اصلی پادشاهان ایرانی بوده است. حکمران فارس در زمان شاه عباس به نام یعقوب خان ذوالقدر، قلعه ای محکم از سنگ های گورستان جعفرآباد و مصلی برپا کرد که بعدها ویران شد و باغ، سال ها آبادانی و زیبایی و استفاده سابق خود را دیگر نداشت.

1177