طب سنتی

آویشن

آویشن

خوش عطر و طبیعی

آویشن از تیره‌ی نعناعیان است و در مناطق کوهستانی ایران به وفور یافت می‌شود و گونه‌ای وحشی است. تقریبا در تمام دامنه‌های البرز و زاگرس می‌توانید در فصل بهار و تابستان، آویشن را در طبیعت بیابید.

163

0