facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

طاق هارونی

مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین

از قدیمی ترین مساجد جامع ایران

مسجد جامع قزوین در ضلع غربی خیابان سپه شهر قزوین قرار دارد. آب انبار مسجد جامع و کوچه پس کوچه‌های بافت مسکونی پشت مسجد، خانه‌ی رئوفی و آب‌انبار آقا شما را تا حسنیه‌ی امینی‌ها هدایت می‌کند. از سویی دیگر، آب انبار مسجد جامع در جلوخان مسجد و محور خیابان سپه شما را به دولتخانه‌ی صفوی می‌رساند.

1384