طاق بستان در کرمانشاه

کشف سنگ‌نوشته تاریخی در طاق‌بستان

کشف سنگ‌نوشته تاریخی در طاق‌بستان

با اطلاع‌رسانی یکی از مردم محلی

مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاق بستان خبر داد: با اطلاعِ یکی از اهالی روستای طاق بستان، سنگ‌نوشته‌ای تاریخی احتمالا متعلق به قرن ششم هجری به این پایگاه تاریخی تحویل داده شد.

642

0

طاق بستان

طاق بستان

اولین تابلوی سنگی با رعایت قاعده و اصول نقاشی در جهان

طاق بستان سنگ نگاره‌ای تاریخی به جا مانده از عهد اردشیرشاه است که در 9 کیلومتری کرمانشاه و در دامنه‌ی کوهی که به طاق‌بستان و کنار چشمه‌ای در شمال شرقی شهر قرار دارد. ساسانیان برای حک کردن قوانین خود و در معرض دید عموم قرار دادن آن بخشی از کوه را که در میانه جاده ابریشم و در دیدرس مسافران قرار داشت انتخاب کردند. بر روی دامنه این کوه دو دیواره با دو ایوان بزرگ و کوچک ایجاد کردند و سنگ نگاره‌ای از زبان اردشیر دوم بر آن حکاکی نمودند.

1186

0