facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

صبحانه سرای بازار سنتی قزوین

صبحانه خوری بازار سنتی قزوین

صبحانه خوری بازار سنتی قزوین

خاطره ای تکرار نشدنی در مکانی خاص

صبحانه‎‌خوری بازار سنتی در نبش سرای فرش فروشان بازار بزرگ قزوین قرار گرفته است. مغازه‌ای کوچک و نقلی که در گوشه‌ای از بازار جلوه‌ی بسیار زیبایی را ایجاد کرده است.

1112