facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

شهر زیرزمینی نوش آباد کاشان

شهر زیرزمینی نوش آباد

شهر زیرزمینی نوش آباد

شهری که تمام آن را با دست در زیر زمین کنده اند!

شهر زیرزمینی نوش آباد که به تازگی کشف شده که در زیر شهر کنونی قرار دارد و قدمتی در حدود 1500 سال دارد. تاریخچه‌ این شهر کهن به دوران ساسانیان باز می‌گردد. نوش آباد را پایتخت انوشیروان عادل؛ پادشاه ساسانیان می‌دانند که در سال 1383 در حین حفر چاه یکی از شهروندان به صورت اتفاقی کشف و شناسایی شد.

738