facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

شهرسازی

عوامل توسعه شهر قزوین در صفویه

عوامل توسعه شهر قزوین در صفویه

گسترش شهری ارتباط پیچیده‌ای با عوامل طبیعی و فعل و انفعالات حاکم بر جامعه دارد، از این رو در رشد و توسعه‌ی شهرها و علت‌یابی تحولات تاریخی آن‌ها ضروری است تا به عوامل طبیعی و جغرافیایی توجه شود، به گونه‌ای که بسیاری از رویدادهای تاریخی را نمی‌توان بدون ارتباط با این مساله مورد بررسی قرار داد.

417

محله های تاریخی منبع الهام هویت اصیل زندگی اجتماعی برای شهرها و شهروندان هستند

محله های تاریخی منبع الهام هویت اصیل زندگی اجتماعی برای شهرها و شهروندان هستند

عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان گفت: امروزه که هویت شهری ما دچار یک بحران جدی شده که در آن معنای بسیاری از فرهنگ ها، ایده ها و روابط اجتماعی از دست رفته، برای بازیابی آن باید مظاهر به جای مانده آن را احیاء کرد که یکی از مهمترین آنها هم همین محلات و بافت های تاریخی هستند.

619