facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

شمسه ناقص

یزدی بندی در معماری ایران

یزدی بندی در معماری ایران

نوعی از کاربندی در زیر گنبدهای ایرانی

تزیینات هندسی، یکی از اصول معماری ایران، که بسیار حایز اهمیت است. یزدی بندی یکی از این عناصر در معماری است. یزدی بندی نوعی از کاربندی است که در سردر بناهای تاریخی قرار می‌گیرد و با توجه به پژوهش‌های انجام شده از لحاط سازه‌ای و هندسی از فرمول مقرنس استفاده می‌کنند و تلفیقی از رسمی‌بندی و مقرنس است.

2644