facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

شعر و ادب فارسی

اهمیت ادبیات فارسی

اهمیت ادبیات فارسی

شعر و ادب فارسی مهمترین و عالیترین رسانه های فرهنگی در ایران بعد از اسلام است و جاندارترین و قوی ترین نموداری است که وجدان ایرانی برای بیان احساس و اندیشه و سرِ پا ماندنِ خود برگزیده است. ماموریت شعر فارسی در ایران نسبت به ملت های دیگر اندکی تفاوت دارد و آن این که در ملت های دیگر جنبه زیبایی و التذاذ ادبی، سهم بزرگی در آثار ادبی دارد ولی ما هویت و سیر اجتماعی و تاریخی خود و این که چه بوده ایم و که بوده ایم را در ادبیاتمان جستجو می کنیم.

874