facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

شطرنج

چوگان و شطرنج در راه ابریشم

چوگان و شطرنج در راه ابریشم

راه ابریشم علاوه بر تجارت مادی محل تجارت ناملموس فرهنگی نیز بوده است. سرگرمی‌ها و بازی‌هایی در آن به وجود آمده و تبادل شده‌اند که از چین تا ایران و اروپا رواج پیدا کرده‌اند. چوگان و شطرنج از جمله بازی‌های اساطیری و بنیادین ایران هستند که از دیرباز مور توجه شاهان قرار داشتند و راه ابریشم نقش مهمی جهت ترویج آن‌ها ایفا کرده است.

520

8 بازی تخته ای قدیمی جهان را بشناسید

8 بازی تخته ای قدیمی جهان را بشناسید

ایران هم بازی تخته ای دارد؟

مردم تقریبا 5000 سال است که بازی می کنند. بازی های مهره ای و تخته ای از زمان های دور در بین مردم رایج بوده. برخی از آن ها قوانین اصلی خود را از دست داده اند و برخی نیز قوانین خود را تغییر داده اند تا بتوانند خود را در شرایط مدرن تطبق دهند. در این مقاله تصمیم داریم 8 تا از قدیمی ترین بازی های تخته ای دنیا را به هم مرور کنیم. به نظرتان ایران جایگاهی در این میان دارد؟

2219