سیرداغ

برای تزیین آش از چه موادی استفاده کنیم؟

برای تزیین آش از چه موادی استفاده کنیم؟

آش از جمله غذاهای اصلی در ایران به شمار می‌رود و تقریبا هر ایرانی ماهی یک بار آش را می‌پزد و میل می‌کند. آش در هر نقطه از ایران به سبک و سیاق خاصی تولید می‌شود و هر منطقه از ایران برای خود یک نوع آش مخصوص هم دارد.

661

0