facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

سنگ نبشته های گنجنامه

همدان نگری دانشجویی - مسیر 5

همدان نگری دانشجویی - مسیر 5

آبشار گنجنامه - کتیبه های گنجنامه - غار آکواریوم گنجنامه

416

کتیبه های گنجنامه

کتیبه های گنجنامه

دو کتیبه بازمانده از دوران هخامنشی

کتیبه‌های گنجنامه‌ی همدان در انتهای دره‌‌ی سرسبز عباس‌آباد و در ابتدای جاده‌‌ی همدان به تویسرکان روی یکی از صخره‌های الوند در کنار آبشار زیبای آن قرار دارند. آبشار گنج‌نامه نیز با 12 متر ارتفاع در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج کیلومتری جنوب غربی همدان در نزدیکی این کتیبه‌ها قرار دارد.

1216