سلطان سید محمد ولی

مسجد احمدیه

مسجد احمدیه

آرامگاه شیخ احمد غزالی؛ برادر امام محمد غزالی

مسجد و مقبره‌ی احمدیه در خیابان شهدا و کوچه‌ی امامزاده اسماعیل شهر قزوین قرار دارد. مقبره‌ی شیخ احمد غزالی نیز در زیرزمین کوچک مسجد احمدیه قرار گرفته است.

1146

1