facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

سرای وزیر در بازار قزوین

سرای وزیر

سرای وزیر

بازارچه صنایع دستی در ورودی اصلی کاروانسرای سعدالسلطنه

سرای وزیر دارای حیاطی وسیع است و دور تا دور آن را حجره‌هایی در دو طبقه فرا گرفته‌اند. این حجره‌ها روی صفه‌ای با ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار دارند. هشتی ورودی آن، دارای حجره‌هایی است و بر فراز فضای مرکزی ورودی آن، گنبدی دارد و یک نورگیر به قطر تقریبی یک متر روشنایی آن را تامین می‌کند.

805