سبزی ماهی

ترکیب‌ سبزی ها در آشپزی ایرانی

ترکیب‌ سبزی ها در آشپزی ایرانی

سبزی‌ها در آشپزی ایرانی نقش پر رنگی دارند. بیشتر غذاهای ایرانی دارای ترکیبات خاصی از سبزی‌ها هستند که با توجه به نوع غذا به اندازه‌های متفاوتی خورد و به غذا اضافه می‌شود.

31322

4