facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

سبزی سوپ

ترکیب‌ سبزی ها در آشپزی ایرانی

ترکیب‌ سبزی ها در آشپزی ایرانی

سبزی‌ها در آشپزی ایرانی نقش پر رنگی دارند. بیشتر غذاهای ایرانی دارای ترکیبات خاصی از سبزی‌ها هستند که با توجه به نوع غذا به اندازه‌های متفاوتی خورد و به غذا اضافه می‌شود.

31687