facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

سبزه میدان

سبزه میدان

سبزه میدان

مهم ترین میدان شهر در قلب بافت تاریخی قزوین

سبزه میدان یا میدان آزادی قزوین در مرکزی‌ترین نقطه‌ی شهر قرار گرفته است و مرکزی‌ترین میدان شهر است. ضلع غربی این میدان به خیابان امام خمینی و بازار سنتی قزوین منتهی می‌شود که بازار بزرگ و سنتی قزوین درآنجا قرار دارد.

1943