facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

زیگورات چغازنبیل ایران

زیگورات چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

یکی از کهن ترین آثار به جا مانده از ایران باستان

چغازنبیل، زیگوراتی مربوط به ایران باستان است که در استان خوزستان و شهر شوش قرار دارد. این اثر باستانی با ارزش را می‌توانید به فاصله 40 کیلومتری در جنوب شرقی شهر شوش و یا در 35 کیلومتری غرب شهر شوشتر ببینید. اما از لحاظ جغرافیایی و موقعیت عمارت به دلیل قرارگیری در غرب رودخانه دز که در مرز دو شهر شوش و شوشتر است در تقسیمات کشوری جزو شهرستان شوش محسوب می‌گردد.

1118