facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

زیگورات

تاریخچه معماری در ایران (پیدایش)

تاریخچه معماری در ایران (پیدایش)

از غار تا زیگورات

پیدایش معماری را باید از غارها جستجو کرد زیرا که ابتدایی‌ترین خانه انسان است. سرپناهی که ابتدایی ترین اتفاقات در غار افتاده است. این جا جایی است که سرآغاز معماری و هنر را در آن جست و جو کرد. آشنایی با این معماری جهان بینی انسان نخست را نسان می‌دهد. این تکانل از سنگ آغار می‌شود در آجر به تکامل خاص خود می ‌رسد.

696

زیگورات چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

یکی از کهن ترین آثار به جا مانده از ایران باستان

چغازنبیل، زیگوراتی مربوط به ایران باستان است که در استان خوزستان و شهر شوش قرار دارد. این اثر باستانی با ارزش را می‌توانید به فاصله 40 کیلومتری در جنوب شرقی شهر شوش و یا در 35 کیلومتری غرب شهر شوشتر ببینید. اما از لحاظ جغرافیایی و موقعیت عمارت به دلیل قرارگیری در غرب رودخانه دز که در مرز دو شهر شوش و شوشتر است در تقسیمات کشوری جزو شهرستان شوش محسوب می‌گردد.

1064