facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

زورخانه

زورخانه پهلوان شاهوردی

زورخانه پهلوان شاهوردی

قدیمی ترین زورخانه فعال کشور

زورخانه و ورزش‌های مرسوم در آن امروزه رو به فراموشی گذاشته‌اند و باید قدر معدود مکان‌هایی مانند زورخانه‌ی پهلوان شاهوردی را دانست.

1299