facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

روز ملی حفاظت از یوزپلنگ

به بهانه 9 شهریور؛ روز ملی یوزپلنگ ایرانی

به بهانه 9 شهریور؛ روز ملی یوزپلنگ ایرانی

در نهم شهریور ماه 1373 و در یک روز گرم تابستانی، یوزپلنگ ماده به همراه سه توله‌اش برای نوشیدن آب به سوی نخلستان‌های اطراف بافق آمد، اما در میان تعدادی از مردم محلی ناآگاه محاصره می‌شود و مادر پس از مدتی مقاومت در برابر حملات و ضربات مردم که توسط سنگ و چوب به آن وارد می‌شود فرار می‌کند اما سه توله‌اش گرفتار می‌شوند.

783