facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

راهنمای تبدیل سایز کفش

راهنمای تبدیل سایز کفش!؟

راهنمای تبدیل سایز کفش!؟

مگر سایز کفش ها استاندارد نیست؟

در بسیاری از موارد اگر شما به خرید کفش ورزشی رفته باشید، ممکن است با سایزهای عجیبی مواجه شده باشید! مثلا سایز 8! سایز 42.5! سایز 225! اما این سایزها چرا در هنگام خرید کفش‌های معمولی دیده نمی‌شوند؟ اکثر کفش‌هایی که ما در استفاده‌ی روزمره می‌پوشیم سایزی بین 38 تا مثلا 44 دارند! اگر سایز 41 به پای ما می‌خورد، پس کسی که سایز پایش 225 هست، ابعاد خودش چه قدر است؟

1579