facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

دژ لمبسر

انواع دیگر دست بافته های نساجی سنتی

انواع دیگر دست بافته های نساجی سنتی

اکثر دستبافته های دستگاهی از اصولی در بافت پیروی می کنند و از اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر تا استفاده از دستگاه‌های دو ‌وردی، چهار وردی و ژاکارد، تار در جهت طول و پود در جهت عرض پارچه کاملا بر هم عمود بافته می‌شود. این دستبافته‌ها از نظر مواد اولیه، ابعاد و دستگاه بافت دارای شباهت‌های زیادی است و با تغییر در رنگ، کاربری و ابعاد در مناطق مختلف با اسامی مختلفی نام برده می‌شود.

1558

قلعه لمبسر

قلعه لمبسر

بزرگترین قلعه اسماعیلیان در منطقه الموت

قلعه لمبسر یکی از مهم‌ترین قلعه‌های اسماعیلیه در عصر سلجوقی در قزوین است و آثار معماری دوره‌ی ساسانی و اوایل اسلام در این قلعه مشاهده شده است. این قلعه در سال 489 هجری قمری به تصرف اسماعیلیان در آمد و به دلیل موقعیت خاص خود، در دوره‌ی تسلط اسماعیلیه اهمیت و شهرت بسیار پیدا کرد.

1228