دوگور دوپا

دوگور دوپا

دوگور دوپا

از عجایب دیدنی باشت!

دو گور دو پا از دیدنی‌های عجیب شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

824

0