facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

دودکش جن زنجان

دودکش جن

دودکش جن

دودکش جن در 110 کیلومتری شهر زنجان و در مجاورت دو رستای بهستان و ماه‌نشان قرار دارد. در نزدیکی دودکش جن قلعه ای قدیمی به نام قلعه بهستان وجود دارد که به قلعه ماه‌نشان نیز شهرت دارد.

1106