facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

دریاچه مهارلو

دریاچه مهارلو

دریاچه مهارلو

از معدود دریاچه های صورتی ایران

دریاچه مهارلو منطقه ای زیبا و تفرجگاهی در نزدیکی شیراز و در فاصله‌ 18 کیلومتری واقع است. این دریاچه در ارتفاع 1560 متری از سطح دریا قرار دارد و وسعتی در حدود 260 کیلومترمربع را در بر می‌گیرد. آب دریاچه از سه رودخانه خشک، حمزه و سروستان تامین می شود. از کوه‌های اطراف دریاچه نیز رودهایی وارد آن می شوند. دریاچه مهارلو 28 کیلومتر طول و 15 کیلومتر عرض دارد و با توجه به میزان بالای تبخیر، بخشی از بستر آن توسط نمک ‌پوشیده و آب در بخش های کم عمق وجود دارد که آن هم بسیار شور است.

930