دروغ سیزده

دروغ سیزده چیست و چطور به فرهنگ ایرانی راه پیدا کرد؟

دروغ سیزده چیست و چطور به فرهنگ ایرانی راه پیدا کرد؟

«کج‌شدن برج میلاد»، «پس‌فرستادن کوه نور توسط ملکه‌ی انگلیس» یا اخبار فوت چهره‌های سرشناس، دروغ‌هایی هستند که در یک روز یعنی صبح سیزدهم فروردین شکل گرفتند و پایان همان روز عمرشان به سر آمد؛ شایعه‌هایی که به «دروغ سیزده» معروفند. اما این باور عامیانه از کجا آمده است؟

1199

0