facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

دروازه قرآن در شیراز

دروازه قرآن

دروازه قرآن

یکی از زیباترین دروازه های شهرهای ایران

دروازه قرآن در شمال شرقی شهر شیراز در تنگه الله اکبر، میان کوه چهل‌ مقام و باباکوهی قرار دارد. در شمال شهر شیراز در مسیر اصفهان به شیراز در میانه کوه‌های بابا کوهی و چهل مقام، تنگ‌راهی وجود دارد که آن را تنگه‌ الله اکبر می خواندند و در واقع در خروجی شیراز به سمت شهر مرودشت است. این بنای تاریخی در کنار فلکه‌ طاووسیه شیراز قرار دارد.

1349