facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

دروازه درب کوشک در قزوین

سفر به برترین جاهای دیدنی قزوین (قسمت 2)

سفر به برترین جاهای دیدنی قزوین (قسمت 2)

باغستان سنتی قزوین - آب انبار سردار بزرگ - مسجدالنبی - دروازه درب کوشک - دروازه تهران قدیم - بازارچه سپه

565

قزوین نگری خانوادگی - مسیر 3

قزوین نگری خانوادگی - مسیر 3

عمارت باغ سپهدار - دروازه درب کوشک - گرمابه قجر - کاروانسرای سعدالسلطنه - مسجدالنبی

496

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 6

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 6

خانه زعیم - عمارت داعی - دروازه درب کوشک

490

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 1

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 1

عمارت باغ سپهدار - دروازه درب کوشک - کاخ چهلستون

916

دروازه درب کوشک

دروازه درب کوشک

دروازه ای رو به شکارگاه های شمال قزوین

دروازه‌ی درب کوشک در سال 1296 هجری قمری در دوره‌ی حکومت عضدالدوله‌ی قاجار، کاشی‌کاری شده‌است. این دروازه در شمال محدوده بافت تاریخی قزوین قرار داشت و در آن زمان به سوی الموت، رودبار شهرستان، کوشک‌ها و شکارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شده‌است و از این رو آن را دربِ کوشک می‌گفتند.

1281