facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

دروازه تهران قدیم

سفر به برترین جاهای دیدنی قزوین (قسمت 2)

سفر به برترین جاهای دیدنی قزوین (قسمت 2)

باغستان سنتی قزوین - آب انبار سردار بزرگ - مسجدالنبی - دروازه درب کوشک - دروازه تهران قدیم - بازارچه سپه

389

قزوین نگری دانشجویی ـ مسیر 1۶

قزوین نگری دانشجویی ـ مسیر 1۶

دروازه تهران قدیم - ساندویچ نفس گیر - آرامگاه حمدالله مستوفی

468

دروازه تهران قدیم

دروازه تهران قدیم

دروازه ای قدیمی با 8 گلدسته در ورودی قزوین

دروازه تهران قدیم و نیز دروازه درب کوشک، دو دروازه از 9 دروازه باقیمانده از دوره قاجار در قزوین است. این دروازه که در قدیم، بیرون از شهر بود و محل ورود و خروج مردم پیاده و سوار بود. حال با گسترش بافت شهر، درون آن قرار گرفته است.

710