facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

خیابان نوروزیان

بلوار نوروزیان

بلوار نوروزیان

در حال حاضر یکی از شلوغ‌ترین و پر ترافیک‌ترین خیابان‌های قزوین همین خیابان است. به دلیل داشتن تعداد زیادی ایستگاه شکم گردی و کافه و رستوران این خیابان نیز جزو خیابان‌هایی در قزوین است که می‌توان زیست شبانه را تا حدی در آن دید.

690