facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

خاییز تنگستان

منطقه گردشگری خاییز

منطقه گردشگری خاییز

جایی که در زمستان سبز می شود!

خاییز یک روستای بسیار خوش و آب هوا است که بیشتر در فصول زمستان و بهار خودنمایی می‌کند. این منطقه در استان بوشهر قرار دارد. این روستا در جنوب شرق شهر اهرم؛ مرکز شهرستان تنگستان قرار دارد. این منطقه‌ی کوهستانی محدوده‌ای از رشته کوه‌های زاگرس و ارتفاعات بوشکان به حساب می‌آید.

274