خاک رنگی

تکذیب فروش خاک جزیره هرمز!

تکذیب فروش خاک جزیره هرمز!

دادگستری هرمزگان فروش و قاچاق خاک جزیره هرمز را تکذیب کرد

علی صالحی؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان هرگونه قاچاق خاک از جزیره‌ی هرمز را تکذیب کرد. علی صالحی در جریان بازدید از جزیره‌ی هرمز گفت: با توجه به تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قاچاق خاک قیمتی جزیره‌ی هرمز، این موضوع بررسی و مشخص شد به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه بوده است.

162

1

فروش خاک رنگی جزیره هرمز در وب سایت های رسمی!

فروش خاک رنگی جزیره هرمز در وب سایت های رسمی!

با وجود ممنوعیت فروش خاک رنگی جزیره‌ی هرمز، خاک این جزیره‌ی خلیج‌ فارس در وب‌سایت‌های رسمی به فروش می‌رسد.

194

1